PRESSMEDDELANDE ANGÅENDE DAN ANDERSSON-VECKAN 2019

Uppdaterad info om budgeten för Dan Andersson-veckan 2019
190327
Bra nyheter! Vi hade ett konstruktivt möte idag med kultur- och fritidsnämndens ordförande (Andreas Strandberg, M) och vice ordförande (Susanne Andersson, S). Det bådar gott inför framtiden. Från ett första besked om en neddragning av Dan Andersson-veckans budget år 2019 på hela 150 tkr så fick vi idag reda på att det "bara" landar på minus 40 tkr.

Tack för det. Det är lättare att hantera, om än kännbart ändå. Men nu kör vi!

Vi ses på Dan Andersson-veckan! Men innan dess blir det, som planerat, stormöte med alla inblandade arrangörer onsdag 3 april kl 18 i Ludvika Folkets Hus. Till detta möte bjuder vi även in ansvarig nämnd och Kulturenhetens verksamhetschef Göran Gullbro.

190403
Vi har nu haft ett bra stormöte med alla inblandade arrangörer i Dan Andersson-veckan, representanter från Kultur- och fritidsnämnden, kulturenhetens verksamhetschef, Visit Dalarna och Ludvika kommuns landsbygdsutvecklare.

Dan Andersson-veckan 2019 går att genomföra någorlunda enligt planerna, om än med försenat samordnings- och marknadsföringsarbete pga den oväntade ekonomiska diskussionen mitt under pågående verksamhetsår.

Men oron kvarstår och inget är för givet. Sparkravet på 120 tkr för Dan Andersson-veckan kvarstår inför 2020. Då är det Dan Anderssons minnesår, eftersom han avled år 1920. 

Dessutom ryktas det om neddragningar av kommunala tjänster inom kulturenheten. Kulturverksamheten har överhuvudtaget fått stryka på foten mycket i Ludvika kommun. Framtiden är inte säkrad för Dan Andersson-veckan, tyvärr.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter