ARKIV FÖR ÅR 2023

ÅRSMÖTE FREDAG DEN 5 AUGUSTI KL 10.00

Handlingar till årsmötet
Dan Andersson-sällskapets årsmöte hålls fredag den 4 augusti i Tattarfallet, Skattlösberg. Start 10.30 med fika. Här kan du ladda ner handlingarna. Alla medlemmar är varmt välkomna. Årsmötet hålls utomhus under tak.

PROGRAMMET FÖR DAN ANDERSSON-VECKAN 2023!
https://dananderssonveckan.com/  
facebook: https://fb.watch/jKe9dZWXwI/
DET TRYCKTA PROGRAMMET FINNS PÅ MUSEET!