DAN ANDERSSON SÄLLSKAPETS STYRELSE 2023-2024

ORDFÖRANDE
Georg Hahne - Stockholm

georg.hahne44@gmail.com

VICE ORDFÖRANDE
Puch Magnus Olsson - Örbyhus
puch2@spray.se

SEKRETERARE
TOMMY BROLIN- Ludvika
tommy.brolin@gmail.com

SKATTMÄSTARE
SIMON JOHANSSON - Nyhammar
simon.johansson@svenskakyrkan.se

ÖVRIGA LEDAMÖTER

GUNNAR EKMAN -Stockholm

ROBERT SVENSSON - Ludvika/Skattlösberg

JÖRGEN HAMMARIN - Brunnsvik

ANJA NILSSON - Ludvika

AGNETA ÅKERFELDT - Ludvika


DAN ANDERSSON MUSEUM
E-post: danmuseet@gmail.com 
Telefon: 072-221 00 16


Mer att läsa om Dan Andersson Sällskapet
finns under flikarna 
HISTORIA / STADGAR
och
MEDLEMSKAP Spelmannen
Jag är spelman, jag skall spela på gravöl och på dans,
i sol och när skyar skymma månens skära dans.
Jag vill aldrig höra råd och jag vill spela som jag vill,
jag spelar för att glömma att jag själv finnes till.

Jag vill inte tröska råg och jag vill inte repa lin,
ty den hand som stråken skälver i skall hållas vek och fin.
Ni får inte ge min bannor eller kalla mej för lat,
fast jag stundom hellre hungrar än jag spelar för mat.


Jag vill inte gräva jorden, jag vill inte hugga ved,
jag vill drömma under häggarna till solen hon gått ned.
Och i kvällens röda brand ska jag stå upp med min fiol
och spela tills ert öga lyser hett som kvällens sol.

Jag ska spela när ni gräva era kära ner i jord,
jag ska spela hela sorgen i en visa utan ord.
Och det svarta som var döden och som hälsat vid er säng,

det skall forsa som en strömmande sorg från min sträng.

Jag ska följa genom dalarna i höstens höga natt,
och i rök från hundra milor ska jag sjunga som besatt.
Och när natten böljar becksvart över skogstjärnens skum,
mina basar skola ropa djupt ur mänskosjälens rum.


Tre sorgens strängar har jag - den fjärde har gått av,
den brast i en skälvning på den bästa vännens grav.
Men ända in i döden vill jag följa er med sång -
och jag vill dö och jag vill spela till uppståndelse en gång.

KONTAKTA STYRELSEN

DAN ANDERSSON MUSEUM


GPS
WGS84: N 60° 8.9326', E 15° 11.1572'
Decimal: 60.1489, 15.186

DAN ANDERSSON MUSEUM
Engelbrektsgatan 6
771 30 Ludvika
Telefon: 072-221 00 16
E-post: 
 danmuseet@gmail.com