DAN ANDERSSON-MUSEET

Engelbrektsgatan 6, 771 30 Ludvika                                  072-2210016

ÖPPETTIDER
Tisdagar och torsdagar 12-15, lördagar 11-14

För andra tider och gruppguidningar, ring 072-221 00 16 eller mejla danmuseet@gmail.com                                  VÄLKOMMEN!

Lördag den 17 februari 2024, kl 14.00

Roger Broberg och Janne Wallman spelade och sjöng visor på Dan Andersson-museet i Ludvika.

JANNE WALLMAN SPELAR PÅ DAN ANDERSSONS SVARTA FIOL, SOM FINNS ATT SE PÅ MUSEET
JANNE WALLMAN SPELAR PÅ DAN ANDERSSONS SVARTA FIOL, SOM FINNS ATT SE PÅ MUSEET

Här hittar du svaren i medlemsrådslaget om nytt dan andersson-museum

Tack alla medlemmar som har svarat på rådslaget om nytt Dan Andersson-museum i På Färdvägarnas vinternummer. Med länken nedan kan du se en sammanställning av alla förslag och synpunkter som kom in. Styrelsen kommer att diskutera svaren och hur vi ska gå vidare. Den pågående Corona-pandemin gör att vi tvingas ändra tidplanen. Vi återkommer när vi vet mer.

Här skapar vi en ny sida om museet. Mer innehåll kommer.

Dan Andersson-museet återöppnades på ny plats den 6 april 2022.

Först av gratulanterna, redan en halvtimme före öppningsdags, var som sig bör Skattlösbergs bygdegille. Torsten Pettersson, tidigare ordförande i Dan Andersson-sällskapet, överräckte en blomma. Foto ur "På färdvägarna nr 48", maj 2022

Texten från "På färdvägarna nr 48", maj 2022
"Det kom närmare 140 personer när Dan Andersson-sällskapet bjöd in till nyinvigning av museet med tårtkalas. I november 2021 stängde det gamla museet en trappa upp på Engelbrektsgatan 8 i ludvika. Den 6 april, Dan Anderssons födelsedag, kunde man inviga det nya museet. Flytten var kort, till nästa hus på Engelbrektsgatan, men flyttjobbet blev enormt. Trettio års samlande, inte alltid med perfekt dokumentation, hade fyllt alla lokaler inklusive vind och källare.
Museiskärmarna med berättelsen om Dan Anderssons liv har plockats ner bit för bit och byggts upp igen. Det nya museet innehåller också några nyheter, t ex en monter som ptresenterar alla Dan Andersson-pristagare sedan starten 1963 och en datorhörna där man kan lytssna på inspelningar av Dan Andersson-visor och se kartan över ”Dan Andersson-land” med presentationer av en rad besöksmål.
"