välkommen att Bli MEDLEM I DAN ANDERSSON-SÄLLSKAPET

Utan medlemmar inget sällskap. Det är vi medlemmar som är sällskapet.
Medlemskap i Dan Andersson Sällskapet stöttar arbetet med att bevara Dan Anderssons minne och Dan Andersson Museum. Som medlem får du kontinuerlig programinformation, rabatter under den årligen återkommande stora Dan Andersson-veckan och medlemstidningen På Färdvägarna mm.

Medlemsavgiften är 300 kr per år, för ytterligare familjemedlem 100 kr. Är du under 25 år kostar det bara 50 kronor. Föreningar och företag betalar 300 kr per år. 

  
Medlemsavgiften betalas på

 • Bankgiro: 5492-7934,  Swish: 123 009 9507
 • Skriv ditt namn
 • Skriv din adress
 • Skriv din e-postadress

Medlemskapsåret sträcker sig från 1 juni till sista maj. 
Välkommen som medlem i Dan Andersson-sällskapet!

 

kontakt / medlemskap

Vissångerskan Heidi Baier på ett av sällskapets kulturcaféer på Dan Andersson Museum.

DAN ANDERSSON MUSEUM
Engelbrektsgatan 6

771 30 Ludvika
Telefon: 072-221 00 16
E-post: danmuseet@gmail.com

Bankgiro: 5492-7934                                                 Swish: 123 009 9507 

Org.nr: 883800-3443

Dan Andersson Sällskapet
har som syfte

 • att samla intresserade av poeten, författaren och visdiktaren Dan Andersson (1888-1920), från Grangärde finnmark, hans liv och verk.
 • att främja utgivning och spridning av Dan Anderssons litterära alster, tryckta såväl som ännu otryckta, uppmärksamma musikaliska produktioner med anknytning till Dan Anderssons författarskap samt stödja spridning av information om Dan Anderssons liv och författargärning.
 • att uppmuntra och stödja forskningen om Dan Andersson i Sverige och utomlands.
 • att värna om och ansvara för verksamheten i Dan Andersson Museum och tillhörande lokaler på Engelbrektsgatan 8 i Ludvika.
 • att stödja verksamheten vid Dan Anderssons minnesgård vid Luossa i byn Skattlösberg.
 • att årligen utdela ett Dan Andersson-pris till diktare, författare vilkas verk har frändskap med Dan Anderssons verk och andan i dessa eller till person/personer som förtjänstfullt bidragit till att skapa kunskap och förståelse för Dan Anderssons liv och författargärning.
 • att verka för bevarandet av de stämningsvärden och motiv som får sitt uttryck i Dan Anderssons diktning, särskilt då folkminnen samt sägen och sång i Grangärde finnmarker, Ludvika kommun.
 • Dan Andersson-veckan är ett årligen återkommande kulturarrangemang i Ludvika och dess omgivande finnmarker. Den avslutas alltid första helgen i augusti. Dan Andersson Sällskapet är en av huvudarrangörerna.
 • Priserna som Dan Andersson Sällskapet delar ut är - förutom det stora Dan Andersson-priset - även Gunde Johansson-priset. 
 • På färdvägarna är Dan Andersson Sällskapets medlemstidning. Den utkommer med 4 nummer per år. 
 • Facebook-sida har även Dan Andersson Sällskapet. Här finns dagsaktuell information: www.facebook.com/danasallskap/
 • Välkommen som medlem i Dan Andersson Sällskapet!