Ingegerd Bodner och M. Enge : "Tourister"

Pris:
100 kr
Exkl. moms
Art.nr:
P1789266
Antal:
Finns i lager
Mycket gott skick. Skyddsomslag i hyggligt skick. Carlsson Bokförlag. 1:a uppl. 2006. 181 s. Inbunden. Reva på skyddsomslagets baksida - lagad med tejp. Vad är en Tourist? frågar Carl Jonas Love Almqvist under en reportager esa år 1840 då han var utsänd bl.a. till Paris. Han ger själv svaret a tt en 'tourist' är en person som upptäcker, kartlägger och förmedlar u pplevelser som är honom helt nya. En bra tourist kan närmast liknas vi d en kåserande journalist som gör privata nya upptäckter och förmedlar dem vidare som uppskattad krönikör till vars och ens speciella läsekr ets. Många svenska författare har i brev och böcker tagit på sig en li knande uppgift - och lyckats underbart väl. Det är sådana upptäckter d en här boken vill förmedla, författad alltså av tretton svenska klassi ker som 'tourister'. Fem kvinnor och åtta män - den äldsta född 1688 o ch den yngsta 1931 - upptäcker exotismen i hembygden eller påminns om vardagen i Sverige när de besöker exotiska länder.