Tillbaka till "Om Dan Andersson"

Dan Anderssons minnesstenar
Ludvika kommun hedrar Dan Andersson med stenpoesi i gatubilden längs med Engelbrekts-gatan och Storgatan med avslutning vid Dan Anderssons staty i Kyrkparken. Det är fjorton stenar med totalttexter från nio utvalda dikter.
Bakgrunden är en motion i kommunfullmäktige från Hans Gleimar, Centerpartiet i Ludvika-Grangärde, med förslaget om Dan Andersson-citat inlagda i trottoarer eller på offentliga platser för att uppmärksamma minnesåret 2020 då det var 100 år sedan skalden och poeten Dan Andersson avled den 16 september.
Kommunfullmäktige har godkänt motionen och projektet har genomförts och invigdes fredag den 16 september 2022 .
Dan Andersson-sällskapet, Ludvika kommun och allmänheten varit delaktiga i de citattexter som har valts ut.
Även om det mesta i Dan Anderssons poesi och prosa tilldrar sig runt finnmarkens ”huvudstad” Skattlösberg, så spelar Ludvika en central roll i skaldens liv. 1913 hyr Dan Andersson ett rum i staden och på hyrd skrivmaskin författar han några av de mest betydelsefulla krönikorna och novellerna. I Ludvika gifte han sig med sin Olga. I Ludvika tillbringade han hos goda vänner sin sista helg.
På museet finns en folder med en karta över stenarna. Här finns även en länk till foldern.

Läs mer om minnesstenarna på "Dan Andersson veckan".
Klicka på karta för större bild.