10 000 kr-frågan, 50 år sedan - Rätt svar fråga 6

Fråga 6.
Denne vän blev under de sista åren något av en biktfader för skalden, som vid ett tillfälle i ett brev sände honom en dikt som en djupt personlig gåva. Dikten börjar: ”Det är en nåd att svår och lång vår väg, o Gud, du gjort, att all vår gång blir tunga steg mot evighetens port.
Rätt svar: Måtte Schmidt (1868-1929)

Läs mer om Måtte Schmidt på Wikipedia