10 000 kr-frågan, 50 år sedan - Rätt svar fråga 5

Fråga 5.
Dan Andersson var under nästan ett års tid arbetskamrat med denne språkbegåvade och humoristiske vän som också var hans chef. De växlade ofta skämtsamma meddelanden i form av tillfällighetsdikter
Rätt svar: Emil Rosén (1875-1940)

Läs mer om Emil Rosén på Wikipedia