Tillbaka till "Hem"

nya tiotusenkronorsfrågan, 50 år sedan

Nedanstående text är inledning av Lars Järnemos intervju med vinnaren Mats Grudd från Mora. Läs hela intervjun i Dan Andersson-sällskapet medlemstidning "På färdvägarna nr 9 - 2005". Länk till sidan med tidigare nummer av På färdvägarna, finns här.

Lars Järnemo utsågs 2011 till detta års Dan Andersson-pristagare. Läs mer om Lars Järnemo

Lördagskvällen den 27 oktober 1973 . . . . . . satt större delen av svenska folket bänkade framför sina TV-mottagare och tittade med spänning på den ena av de två TV-kanaler som bjöds vid den tiden – det var åter dags för ”Nya tiotusenkronorsfrågan” eller ”Kvitt eller dubbelt” som programmet lika ofta kallades. Det gick i direktsändning varje lördagskväll den hösten och var mäkta populärt.

Denna afton satt en ung man från Mora i den så kallade ”buren” och väntade på att programledaren skulle sprätta upp kuvertet med fråga nummer 8 värd 10.000 kronor i ämnet ”Dan Andersson – hans liv och dikt utan särskild inskränkning” Det var femte lördagen han befann sig i TV-studion, nervositeten hade släppt och han började bli en rikskändis.

Programledaren, som hette Nils-Erik Baerendts, tog till orda:
" I 10.000 kronorsfrågan i ämnet Dan Andersson skall vi stanna inför sex av skaldens vänner, som har haft stor betydelse för hans utveckling. Jag skall i några korta meningar karaktärisera dem och din uppgift blir att nämna dem vid namn. Jag vill alltså veta vilka personer som döljer sig bakom följande beskrivningar. Fem av de sex delfrågorna skall vara rätt besvarade!" Så läste han upp de sex delfrågorna och frågade därefter den unge mannen i buren:
-Har du uppfattat frågan?
-Ja! – svarade den unge mannen, som hette Mats Grudd.
- Vill du ha 30 sekunders extra betänketid?
-Nej tack! blev svaret.
-Varsågod och öppna kuvertet framför dig.
Sen satte ödesmusiken igång och gong-gongslaget dånade och Mats Grudd redde ut alla sex delfrågorna och mer därtill på sitt lugna och trygga Moramål.

Mats Grudd vinnare av 10 000 kr-frågan i ämnet ”Dan Andersson – hans liv och dikt utan särskild inskränkning” den 27 oktober 1973, 50 år sedan.Frågorna
Kan du frågorna som ställdes i finalen av Nya tiotusenkronorsfrågan i ämnet ”Dan Andersson – hans liv och dikt utan särskild inskränkning”, vilka personer är det som döljer sig bakom följande beskrivningar? För rätt svar följ länken under varje fråga.

Fråga 1.
De blev bekanta 1912 genom nykterhetsrörelsen där de båda en tid bedrev aktivt arbete inom NTO. Vederbörande blev en trogen brevvän till diktaren och hjälpte honom genom uppmuntran men även ekonomiskt med mindre summor då och då.
Rätt svar: rätt svar.

Fråga 2.
Till denne hembygdsforskare, soldyrkare och bildningsentusiast skickade Dan Andersson – särskilt före sin debut – många manuskript för bedömning.
Rätt svar: rätt svar.

Fråga 3.
Till denne vän, som förde Dan Andersson samman med Martin Åberg och andra ur konstnärsgänget i ateljén på Styckjunkargatan i Stockholm, har skalden skrivit ett berömt brev i spiral.
Rätt svar: rätt svar.

Fråga 4.
Genom samvaro med denne vän och lärare fördjupades enligt flera forskare, skaldens intresse för indisk religionsfilosofi och med honom diskuterade han Schopenhauer och andra filosofer.
Rätt svar: rätt svar.

Fråga 5.
Dan Andersson var under nästan ett års tid arbetskamrat med denne språkbegåvade och humoristiske vän som också var hans chef. De växlade ofta skämtsamma meddelanden i form av tillfällighetsdikter.
Rätt svar: rätt svar.

Fråga 6.
Denne vän blev under de sista åren något av en biktfader för skalden, som vid ett tillfälle i ett brev sände honom en dikt som en djupt personlig gåva. Dikten börjar: ”Det är en nåd att svår och lång vår väg, o Gud, du gjort, att all vår gång blir tunga steg mot evighetens port.
Rätt svar: rätt svar.