2014 - jörgen dicander

Jörgen Dicander, poet, dramatiker, forskare, musiker, kompositör, präst.
Författare, forskare, spelman och berättare, kyrkoherde, poet, musiker och kompositör. Jörgen är känd för sitt verk Folkliga koraler från Dalarna och för studier av bland annat Dan Andersson och Rune Lindström.  I sitt författarskap har han utgivit "Dan Andersson och Gustav Hurtig" och "Du ska inte behöva lida så länge till" – tendenser och tillflöden i Dan Anderssons religiösa författarskap och "Min förtröstan all" - en kompletterande studie om diktaren Dan Andersson och "Dan Anderssons visor och låtar". Jörgen Dicander har också generöst delat med sig av Dan Anderssons arv genom sin sång och sitt musicerande.
 

Läs mer om Jörgen Dicander

Jörgen Dicander, pristagare av Dan Andersson-priset 2014.
Foto från medlemstidningen "På Färdvägarna 27".
Foto: Ulla Montan

Jörgen Dicander och Isidor Sundbergs bok "Dan Andersson och Gustav Hurtig", den kringvandrande spelmannen.