2012 - nils holmdahl och heléne littmarck holmdahl

Nils Holmdahl, författare, Dan Andersson- och hembygdsforskare och Heléne Littmarck Holmdahl, utställningsproducent, illustratör, hembygdsforskare.
Paret har gjort finngården Rikkenstorp levande och tillgänglig. Få känner
finnmarken bättre än paret Holmdal. De arbetar som författare, och
hembygdsforskare till exempel med skriften Finnmarken förr och nu.
2021 utkom Nils Holmdahls stora Dan Andersson-biografi.

Motivering till Dan Andersson-priset 2012:
"Nils Holmdahl har under flera årtionden forskat kring och gjort omfattande dokumentationer om de skogsfinnar som kom till trakterna kring Rikkenstorp redan under 1600-talet. Dan Anderssons diktning väckte redan på 1960-talet, hans intresse för svedjefinnarnas liv och historia. Nils Holmdahl har skrivit ett flertal böcker på detta tema, nämligen ”Paljaka, Pajso och Mylimak” (1980) och ”Adolf Andersson – Dan Anderssons far” (1982). Han har även skrivit boken ”Karl Hälsing och Dan Andersson” (2011). Nils Holmdahl är dessutom ansvarig utgivare för tidskriften ”Finnmarken förr och nu” och han har dokumenterat foton samt skrivit ett hundratals artiklar om svedjefinnarna och Dan Andersson.

Hélène Littmarck Holmdahl har under lång tid dokumenterat olika miljöer, byggnader och personer i finnmarken. Hennes teckningar i blyerts och tusch med avbildningar av äldre redskap, smidesknuttimringdetaljer, figur och årtalsristningar har väckt mycket positiv uppmärksamhet. Hon har även illustrerat de flesta av Nils Holmdahls artiklar och skrifter. Finngården Rikkenstorp i Ljusnarsberg är ca 400 år gammal och har under de senaste årtionden utvecklats till en viktig kulturplats för intresset kring finnmarken och Dan Andersson. Detta tillsammans med en omfattande dokumentation av finnmarken och därmed skapande av intresse för Dan Anderssons liv och diktning, är en stor och värdefull kulturinsats och i hög grad makarna Nils Holmdahls och Hélène Littmarck Holmdahls förtjänst
".

Läs mer om Nils Holmdahl

Nils Holmdahl och Heléne Littmarck Holmdahl, pristagare av Dan Andersson-priset 2012.
Foto från medlemstidningen "På Färdvägarna 23".
Foto: