2011 - lars järnemo

Lars Järnemo (1943-2017), Dan Andersson-sällskapets tidigare mångåriga sekreterare, bl a ansvarig för medlemsskriften "På färdvägarna".
Lars Järnemo, född 1943, stockholmare som under lång tid och med brinnande engagemang medverkat till att öka intresset för Dan Andersson och finnmarksbygden. Lars var under många år Dan Andersson-sällskapets sekreterare och ansvarig för medlemstidningen "På Färdvägarna". Lars avled 2017, 74 år gammal.

Motivering till Dan Andersson-priset 2011: "Lars Järnemo får Dan Andersson-priset 2011 för att han under lång tid och med ett brinnande engagemang medverkat till att öka intresset för Dan Andersson och finnmarksbygden. Dessutom får han priset för sin mycket klara och vederhäftiga verbala förmåga att förmedla sina omfattande kunskaper till Dan Andersson-vänner och övrigt publik".

Lars Järemo, pristagare av Dan Andersson-priset 2011.
Foto från medlemstidningen "På Färdvägarna 22".
Foto: Inge Matsson