2009 - björn jadling

Björn Jadling (1939-2021), vissångare, Dan Andersson-tolkare.
Vissångare som under många år, kunnigt och med envetet arbete förmedlat och fördjupat arvet efter Dan Andersson i Sverige och övriga Norden. Det som började med Visor vid Väsman på 1960-talet blev mer än 50 år som artist. Björn avled 2021, 82 år gammal.

Motivering till Dan Andersson-priset 2009: "Björn Jadling får priset för sitt mångåriga, kunniga och envetna arbete med att förmedla och fördjupa arvet efter Dan Andersson i Sverige och övriga Norden. Dessutom för sin förmåga att med stark närvaro och ömsinthet i framförandet av Dans berättelser, visor och dikter beröra, fånga och intressera en genom åren allt större publik."

Läs mer om Björn Jadling

Björn Jadling, pristagare av Dan Andersson-priset 2009. Foto från medlemstidningen "På Färdvägarna 18".
Foto: Lars G Lindström

Björn Jadling, vid utdelningen av Dan Andersson-priset 2009 tillsammans med dåvarnade ordförande i sällskapet Inge Matsson. Foto från medlemstidningen "På Färdvägarna 18".
Foto: Lis Nymark