2003 - pär Sörman

Pär Sörman, skådespelare, musiker, visartist, Dan Andersson-tolkare.
Skådespelare, mimare, dansare och visartist. Född 1946. Var med i Ingmar Bergmans tv-dramatisering av Trollflöjten. Ledamot av Svenska Visakademien. Har turnerat med sina Dan Andersson-tolkningar i Norden och USA.
 

Läs mer om Pär Sörman

Pär Sörman, bild ur "På färdvägarna 7" från 2004.

Pär Sörman, bild ur "På färdvägarna 34" från 2018.