2000 - Arne Säll

Arne Säll, författare.
Arne Säll från Nyköping kallar sig ”en enkel poet från skogen”. I sina dikter och i sin prosa har han ett starkt engagemang för de svaga och mot missförhållanden i samhället.

Citat från DN 2000-06-23:
"Årets Dan Andersson-pristagare är Arne Säll, författare i Nyköping. Priskommittén anser att "han med ömsint allvar, ett stämningsskapande språk, mörk poetisk lyster, skriver om de tysta och glömda. Poesin blir en reflektion, som visar oss den kraft som håller oss samman: kärleken".