1998 - bengt pohjanen

Bengt Pohjanen, författare, översättare, präst.
Tornedalsk författare, översättare och präst som har grundat Academia Tornedaliensis och den första gränsöverskridande teatern Meänmaan Teatteri.

Citat från DN 1998-06-25:
"....
Enligt Dan Andersson-sällskapets priskommitté skriver Bengt Pohjanen i sann Dan Anderssonanda, här finns beröringspunkter mellan Finnmarken och Tornedalen, gränskulturen, fattigfolk under kyrkan och staten. Pohjanens författarskap karaktäriseras också i prismotiveringen som pendlande mellan religion och mystik, mellan öst och väst med en lidelsefull dialog mellan känsla och förnuft
".

Läs mer om Bengt Pohjanen