1996 - henning e pedersen

Henning E Pedersen, dansk Dan Andersson-kännare.
Dansk författare som med sin biografi om Dan Andersson och sina översättningar av skalden skapat förståelse och kunskap om Dan Anderssons liv och diktargärning i Danmark.