1995 - gösta ågren

Gösta Ågren (1936-2020), finlandssvensk poet, översättare, filosofie doktor.
Finlandssvensk poet, filmregissör och översättare. Född 1936 i Nykarleby, Finland. Disputerade vid Stockholms universitet med sin avhandling om Dan Andersson, "Kärlek som i allting bor, Dan Anderssons liv och diktning 1916-1920". Gösta Ågren avled 2020, 83 år gammal.