1993 - barbro gummerus

Barbro Gummerus (1940-2006), författare.
Författare, recensent och litteraturkritiker. Född 1940 i Göteborg. Stark människoskildrare, inte minst av kvinnors villkor. Romanen "Eremiten" är ett av hennes mest kända verk. Barbro Gummerus avled 2006, 65 år gammal.

Motivering till Dan Andersson-priset 1993: "…hon fullföljer en god tradition inom familjen Gummerus, det brinnande intresset och den djupa förståelsen för Dan Anderssons existentiella kamp och för kärleken till finnmarken och dess karga, kyska skönhet som är likt hennes eget språk."

Läs mer om Barbro Gummerus

Barbro Gummerus. Bild ur "På färdvägarna 12". Fotograf:okänd.