1991 - Holger Lewin

Holger Lewin (1925-2013), författare.
Författare. Född i Brenäs, Östergötland 1925. Debuterade 1974 med "Sorgbarn". Kallades för Sveriges siste arbetarförfattare. Katter fanns ofta med i hans texter. Holger Lewin avled 2013, 87 år gammal.

Motivering till Dan Andersson-priset 1991: "…för hans engagemang kring de små i samhället i Dan Anderssons anda samt hans berättelser och dikter kring arbetets mödor, egna och andras, på ett föredömligt klart språk där även katten, skogsfolkets dyrkade vän, fått en given plats som symbol för mystik."

Läs mer om Holger Lewin

Holger Lewin. Bild ur "På färdvägarna 13". Fotograf:okänd.

Ur "På färdvägarna 13" våren 2007:
Den fine diktaren, den lågmälde poeten Holger Lewin, Dan Anderssonpristagare 1991, har sänt oss sin nya bok ”Visor i vinden – melodiska minnen” (Bokförlaget Axplock, 2006) och bifogar ett kortfattat meddelande: 
"Sänder här min 37:e och även min sista bok för kännedom. Avsnittet om Finnmarkens spelmän bör väl vara av intresse för Dan Andersson Sällskapet. Med bästa hälsningar
Holger Lewin
"