1983 - bert olls

Bert Olls (1923-2013), illustratör, författare.
Illustratör och författare. Född 1923 i Boden. Skrev under sitt yrkesverksamma yrkesliv 62 böcker, främst fokuserade på utsatta och fattiga individer. Bert Olls avled 2013, 90 år gammal.
 

Läs mer om Bert Olls