1980 - helmer grundström

Helmer Grundström (1904-1986), författare, poet.
Journalist, prosaist och poet. Född 1904 i Grundsjö i Ångermanland. En av de legendariska s.k. Klarabohemerna. Tonsatt av bland annat Thorstein Bergman.

Helmer Grundström avled 1986, 82 år gammal och vilar på Dorotea kyrkogård; i ortens bibliotek finns ett särskilt Grundström-rum. Där hänger hans Dan Anderssondiplom från 1980 och där står vackert textat: "Helmer Grundström har en förmåga att i skimrande färger och med en oklanderlig poetisk diktion skildra torpens, moarnas och sjösträndernas unika och särpräglade människor och miljöer, den enskildes hårda liv på ett så allmängiltigt sätt att vi känner att smärtan och glädjen gäller oss alla."

Läs mer om Helmer  Grunström

Helmer Grundström. Foto från Helmer Grundström-sällskapet. Fotograf: okänd