1979 - anna rydstedt

Anna Rydstedt (1928-1994), poet.
Författare och poet. Född på Öland 1928. Debuterade 1953 med diktsamlingen "Bannlyst prästinna". Hennes sista diktsamling, "Kore", kom postumt 1994, ett halvår efter hennes död. Anna Rydstedt avled 1994, 66 år gammal.