DAN ANDERSSON-PRISET 1963

Otto BLIXT

Otto Blixt (1904-1971), hembygdsforskare, skogsförman.
Hembyggdsforskare, skogsförman och en av Dan Andersson-sällskapets grundare från Vännebo i Grangärde finnmark. Född 1904. Otto Blixt samlade och dokumenterade föremål, traditioner och folktro. Otto Blixt avled 1971, 67 år gammal.
 

Läs mer om Otto Blixt:

.

Folklivsforskaren Otto Blixt (1904-1971) med trollkarlen Vittjärns-Kalles trollhorn i handen. För att ge hornet rätt kraft måste det vara fyllt med jord som hämtats från kyrkogården en torsdagsnatt vid fullmåne. Dessutom innehålla likrester efter en död människa. En harsvans tjänstgjorde som lock för hornet. Foto: Henry Eriksson.
(från sällskapets medlemstidning "På färdvägarna nr 41.)